توان‌مندسازی خانواده‌ها در حمايت از كودكان خردسال

توان مند سازي اعضاي خانواده  در حمايت از كودكان خردسال  يكي ازبرنامه هايي است كه موسسه پژوهشي كودكان دنيا از سال ۱۳۷۷ در دستور برنامه هاي خود دارد. در اين برنامه ها  مي كوشيم تا خاانواده ها را ياري دهيم  تا با شيوه هااي مراقبت  از كودكان و تامين نيازهاي پايه آموزشي ، بهداشتي ، تغذيه و حتي حقوقي كودكان خود بپردازند

اهداف:

 1.  كمك به فراگير كردن برنامه‌هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان خردسال از طريق آموزش خانواده،
 2.  توانمند سازي زنان در حمايت همه جانبه از كودكان،
 3.  فعال كردن مردان در مراقبت براي رشد و تكامل كودكان،
 4.  كمك به ارتقاء همه جانبه خانواده از طريق آموزش و فعال كردن آن،

موسسه با برگزاري دوره‌هاي تخصصي براي اعضاي اين گروه موفق شده است افراد بسيار توانمندي را براي دستيابي به اين اهداف در كنار خود داشته باشد.

اين گروه با برگزاري دوره‌هاي بسيار سيستماتيك موفق شده است كه برنامه‌هاي متعددي را در سطح كشور به اجرا درآورد.

بخشي از فعاليت هاي انجام شده

آموزش زنان كوي سيزده آبان

كارشناسان اين گروه با مشاركت طرح مربيان سيار موفق شدند كه بيش از ۴۰۰ نفر از زنان منطقه را طي دو سال با برنامه‌هاي هفتگي با آموزش‌هاي خود آشنا كنند.

برگزاري دوره‌هاي تخصصي براي زنان كه دوره‌هاي مقدماتي دو ساله را در اين منطقه گذرانده‌ بودند، يكي از برنامه‌هاي تكميلي اين گروه است. گروه بزرگي از زنان شركت كنننده در اين دوره موفق شدند كه تعاوني زنان را در منطقه خود راه‌اندازي كنند.

توجه به نيازهاي كودكان روستايي

اجراي طرح توان مند سازي روستاييان در حمايت از كودكان برنامه اي بود كه در  روستاهاي  ۳ استان هرمزگان ،  اذربايجان غربي و كهكلويه و بر احمد برگزار شد . در اين برنامه  روستاييان در طي دوره هاي آموزشي  به شناسايي نيازهاي كودكان خود پرداختند و سپس بر اساس اولويت بندي     طرح هايي را به نفع كودكان خود انجام دادند. طرح هايي زير بخشي از فعاليت هايي بود كه  در اين روستاها انجام شد:

 •  فروشگاه  مواد غذايي سالم ، پلرك كودك و مهددهاي روستايي در روستاهاي آذربايجان غربي
 • سلخت كانال هاي اب براي  تامين آب سالم براي كودكان ،  كتابخانه برا يكودكان و تاسيس مهد كودك در كهكيلويه وبوير احمد
 • گسترش اجاق هاي خورشيدي  ، تاسيس مهد كودك و  تجهيز خانه هاي بهداشت در استان هرمزگان

آموزش  خانواده هاي مهاجرين افغان

از سال ۱۳۷۵ موسسه  برنامه هاي فراواني براي آموزش خانواده هاي مهاجرين افغان در ايران دارد . با توجه به اين كه گروه بزرگي از كودكان خردسال مهاجر امكان بهره گيري از برنامه هاي  آموزشي را ندارند  ، خانواده ها ي اين كودكان در طي دروه هاي مختلف برنامه هاي كار با كودكان خود رامي آموزند .

اين فعاليت ها حتي منجر به راه اندازي مهددهاي خانگي براي كودكان افغان شده است .

 برگزاري دوره هاي آموزشي براي والدين مهدهاي كودك

خانواده هايي كه فرزندان هود را به مراكز آموزشي مي گذراند ، همواره نياز دارند تا خود نيز با راه ها و روش هاي كار با كودكان خود اآشنا شوند.  ما برنامه هاي فراواين دارمي كه رد سراسر كشور اين خانواده ها مي توانند از

دوره‌هاي آموزشي

 دوره‌هاي  آموزشي در اين برنامه عبارت است  از :

 • ـ آموزش آرامش به خانواده،
 • ـ شيوه‌هاي رفتار با كودك،
 • ـ مراحل رشد كودك،
 • ـ مادري ايمن،
 • ـ تغذيه با شير مادر،
 • ـ بهداشت رواني در خانواده،

چه گونه مي‌توانيد به اين فعاليت  كمك كنيد:

 • ـ مديران و مربيان منطقه خود را تشويق كنيد كه حداقل دوره كاربردي مراحل رشد را بگذرانند.
 • ـ مديران سازمان‌هاي مختلف را تشويق كنيد تا به آموزش خانواده‌هاي خود بپردازند.
 • ـ با همكاري در اين گروه به توانمندسازي خانواده‌ها در جهت گسترش برنامه‌هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان خردسال ياري كنيد.
 • -از برنامه هاي موسسه در يك شهر و يا روستا حمايت مالي كنيد تا بتوانيم   اين برنامه را در مناطق مختلف كشور توسعه دهيم.

1 comment

 1. با سلام . با توکه به توانایی اجرای و آموزش ابزاری برای غربالگری رشد و تحول کودان BAYLY نسخه سوم خوشحال میشوم در راستای این هدف همراه شوم

  پاسخ

Write a Reply or Comment