23: سرگذشت نامه ی مربی
در این قسمت به نشریه‌ی نامه‌ی مربی پرداختیم.
موسیقی استفاده‌شده در این قسمت:
 – Beyond the line by bensoun

22: عشق و فلسفه – سخنرانی دکتر بابک احمدی
در این قسمت سخنرانی آقای بابک احمدی در سمینار عشق را می شنوید. موضوع سخنرانی نسبت فلسفه و عشق است.
مشخصات موسیقی استفاده‌شده در این قسمت:
– Dreamers Of The Day by Serge Narcissoff

21: تبادل ادبی
دوره‌ی سومِ جشنواره‌ی تبادل نوجوانان با موضوع ادبیات برگزار شد. در این‌قسمت به این دوره می‌پردازیم و البته سخنرانی آقای محمود دولت‌آبادی رو می‌شنویم.
موسیقی‌های استفاده‌شده در این قسمت:
– Hey by Benjamin Tissot
– Dreamy by Keys of Moon

20: یک کتاب – آشپزی ملل برای کودکان
در این قسمت کتابی با مخاطب کودک معرفی می‌شود: آشپزی ملل برای کودکان
– Creativeminds by Benjamin Tissot

19:خلاقیت – سخنرانی آقای فرهاد حسن‌زاده
در این قسمت یکی دیگر از سخنرانی‌های سمینار خلاقیت را می‌شنوید.
موسیقی‌های استفاده‌شده در این قسمت:
 – Bright Future by Keys of Moon

18: یک‌تجربه – استخوان
در یک‌تجربه‌ی امروز، معلمی از پروژه‌ی پر از استخوان خودش با بچه‌ها می‌‌گوید.
– Smile by Benjamin Tissot
– Creativeminds by Benjamin Tissot

17: شب قصه و ترانه – باد
شب‌های قصه و ترانه رو می‌تونید با بچه‌ها هم گوش بدید. این‌بار هم یک ترانه و یک قصه می‌شنویم.
موسیقی‌های استفاده‌شده در این قسمت:
– Relaxing Ballad by Alexander Nakarada
– Etude Op 10 No 3 in E major Tristesse by Frederic Chopin

16: کوشا
سازمان‌های غیردولتی بسیاری برای زندگی بهتر کودکان تلاش می‌کنند. در این قسمت به یکی از این گروه‌ها پرداختیم.
موسیقی‌های استفاده‌شده در این قسمت:
– Inspire by Benjamin Tissot

15: عشق
این قسمت به سمینار عشق و نحوه‌ی برگزاری آن اختصاص دارد.
موسیقی‌های استفاده‌شده در این قسمت:
– Dreamers Of The Day by Serge Narcissoff

14: تبادل
در این قسمت به چگونگی شکل‌گیری جشنواره‌ی تبادل فرهنگی نوجوانان و دوره‌ی اول آن می‌پردازیم.
موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت:
– Hey by BenjaminTissot

13: یک‌کتاب – آنچه از پی‌پی جوراب‌بلند آموختیم
در این قسمت کتاب “آنچه از پی‌پی جوراب‌بلند آموختیم” معرفی می‌شود.
موسیقی‌های استفاده‌شده در این قسمت:
– Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BWV 1048 Allegro by Bach
– jazzyfrenchy by Benjamin Tissot

12: سمینار خلاقیت – سخنرانی آقای نجل رحیم
در این قسمت، سخنرانی آقای دکتر عبدالرحمان نجل رحیم را در سمینار خلاقیت می‌شنوید.
موسیقی‌های استفاده‌شده در این قسمت:
– Bright future by Keys of moon

11: یک‌تجربه – دلقک
این‌بار “یک‌تجربه” اختصاص داره به پروژه‌ی دلقک!
موسیقی‌های استفاده‌شده در این قسمت:
– Smile by Benjamin Tissot
– Spook4 by PeriTune

شب قصه و ترانه – عمونوروز
در شب‌های قصه و ترانه یک ترانه و یک قصه می‌شنوید.
موسیقی‌های استفاده‌شده در این قسمت:
– Relaxing Ballad by Alexander Nakarada
– Etude Op 10 No 3 in E major Tristesse by Frederic Chopin

نمایشگاه عکس “غذا برای همه” – بخش دوم
در این قسمت دو گفت‌وگو می‌شنویم، یکی در مورد پروژه‌ی سوتغذیه و دیگری با یکی از اعضای موسسه‌ی مهر خانواده‌ی سالم بابل.
موسیقی‌های استفاده‌شده در این قسمت:
– Inspire by BenjaminTissot

نمایشگاه عکس “غذا برای همه” – بخش اول
در این قسمت گزارشی از یک نمایشگاه عکس می‌شنویم.
موسیقی‌های استفاده‌شده در این قسمت:
– Inspire by Benjamin Tissot

انجمن‌های منطقه‌ای
در این قسمت انجمن‌های منطقه‌ای معرفی می‌شوند.
موسیقی‌های استفاده‌شده در این قسمت:
– Beyond the line by Benjamin Tissot

عنوان: یک‌کتاب – بازخوانی اریک فروم
در این بخش کتاب “بازخوانی اریک فروم” در حوزه‌ی آموزش کودک معرفی می‌شود.
موسیقی‌های استفاده‌شده در این قسمت:
– Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BWV 1048 Allegro by Bach

عنوان: خلاقیت
در این قسمت از سمینار خلاقیت و چگونگی برگزاری آن می‌شنوید.
موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت:
– Clearday by Benjamin Tissot

عنوان: آفریقا
در این قسمت یک تجربه‌ی متفاوت از یک معلم می‌شنویم.
موسیقی‌های استفاده‌شده در این قسمت:
– Smile by Benjamin Tissot
– ترکیبی از موسیقی نواحی آفریقایی

عنوان: پروژه‌ی شادپیمایی عمونوروزها
مشخصات موسیقی های استفاده شده در این قسمت:
– Spring by Vivaldi
– “تو دنیا در هر جا می خونه بلبل” از خانم هنگامه یاشار

عنوان: تاریخچه بخش دوم
در این قسمت ادامه‌ی تاریخچه‌ی موسسه پژوهشی کودکان دنیا را می‌شنوید.
موسیقی های استفاده شده در این قسمت:
– Cold sober by Kevin MacLeodKevin
– Incredibly close by savfk
– Ocean by Kv

عنوان: تاریخچه – بخش اول
در این قسمت تاریخچه‌ی موسسه پژوهشی کودکان دنیا را می‌شنوید.
موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت:
– Cold sober by Kevin MacLeod
– A new beginning by Benjamin Tissott