این گزارش براساس برنامه‌های ده ساله تنظیم شده و نشان می‌دهد در اولین سال چه میزان از برنامه ده ساله پیش رفته است. مطالعه این گزارش می‌تواند منبع خوبی برای آشنایی بیشتر با فعالیت‌های موسسه باشد.

دانلود کتاب برنامه ده ساله

حقایقی درباره‌ی شیر مادر

پس از اشتراک مطلبی درباره‌ی “نه به شیر خشک” و دریافت واکنش‌های فراوان پیرامون اهمیت شیر خشک! ضروری دیدیم “حقایقی درباره شیر مادر” را با شما در میان گذاریم.

پایان دادن به سوتغذیه

برای پیشگیری از سوتغذیه کودکان در ایران نیاز به مشارکت جمعی داریم. اگر مایل به مشارکت در این هدف جمعی هستید؛ به ما بپیوندید.

ایده ها

 • دورریز مواد غذایی
  شهریور ۳۱, ۱۳۹۵
 • آب
  شهریور ۳۱, ۱۳۹۵
 • بازی با کودکان
  شهریور ۳۱, ۱۳۹۵
 • زنده باد تفاوت ها
  شهریور ۳۱, ۱۳۹۵