دسته: معرفی کتاب

کتاب گویای قصه های شب

قصه های شب یکی از مجموعه کارهای موفقی است که از سوی موسسه پژوهشی کودکان دنیا آماده سازی شده است. قصه های شب مجموعه ۳۶۶ قصه است که خانواده ها می توانند هر شب یک قصه را برای فرزندان خود بخوانند.

انتشار كتاب گويا قصه هاي خواب كودكان

 قصه هاي خواب كودكان مجموعه كتاب هايي است كه از سوي موسسه پژوهشي كودكان دنيا به منظور كمك به خوابي مناسب براي كودكان خردسال در سال ۱۳۸۴  منتشر گرديد . از اين مجموعه  بي نظير تا كنون بيش از ۵۰۰۰۰ جلد منتشر شده و مورد استقبال خانواده ها و مراكز اموزشي قرار گرفته است .

كتاب هاي مرجع آموزش كودكان

كتاب هاي مرجع آموزش كودكان مجموعه كتاب هايي است كه  به عنوان كتاب راهنما  براي كار با كودكان خردسال تنظيم مي شود. اين كتاب ها بر اساس روش واحد كار و تفكر پروژه محور  سازمان دهي مي شود. هر كتاب  به يكي از موضوع هايي مي پردازد كه   مورد نياز كودكان است .    هر […]

کتاب های موسسه برای صلح

۱ – ارزش های زندگی     کتاب ارزش های زندگی مجموعه ای از ۱۰ عنوان ارزش انسانی است که  در قالب یک برنامه جهانی  توسط بیناد   Living values   و حمایت یونسکو  برگزار می شود .  در سال ۱۹۸۹ یکی از کارشناسان موسسه  در کارگاه بین المللی این بنیاد در انگلستان شرکت کرد و موفق به تهیه […]