گروه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها

یکی از جدیدترین گروه های کاری موسسه، شکل گیری گروه مادربزرگ ها و پدربزرگ هاست. این گروه با هدف یاری گرفتن از عزیزان در حمایت از برنامه های دوستدار کودک در سراسر کشور است.

این گروه برنامه های متوعی را در دستور کار خود دارند:

ـ برگزاری سفرهای مشترک با کودکان

ـ برگزاری دوره آموزشی

ـ برگزاری جلسه های کتابخوانی و …

علاقمندان برای همکاری با این گروه می توانند با خانم مهشید جباری به شماره تلفن ۵۹۸۹-۳۸۱-۰۹۱۲ تماس بگیرند.