کانون خورشید دنیا

پس از  دو سال فعالیت متنوع  گروه  مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، این گروه از این پس با نام خورشید دنیا  برنامه های خود را پیش می برد.
عنوان خورشید دنیا هم بیانگر قدمت است، هم تازگی و هم خردی که می تواند دنیا را روشن و گرم کند.
شکل گیری و اعلام موجودیت کانون خورشید دنیا را به همه مادربزرگ ها و پدربزرگ ها و  خردورزان  تبریک می گوییم و منتظر توسعه برنامه های این عزیزان هستیم.