نشست قصه‌گوها در آخرین پنج‌شنبه فروردین ۹۷

کارگاه قصه‌گویی

نشست قصه گوها در آخرین پنج شنبه ماه فروردین برگزار شد. این نشست با کارگاه قصه گویی خانم شهره بوسفی همراه بود که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.
نزدیک به یکسال است که هر ماه یک برنامه آموزشی برای افراد علاقه مند به قصه گویی در موسسه پژوهشی کودکان دنیا برگزار می شود.