نشست فصلي انجمن هاي منطقه اي برگزار شد

   نشست فصلي مديران انجمن هاي منطقه اي  روز ۲۹ خرداد  در تهران برگزار شد. اين نشست فصلي فرصتي است تا نمانيدگان و مديران انجمن ها بتوانند  فعاليت ها و برنامه هاي خود را با هم  هماهنگ كنند . در حال حاضر ۱۵ انجمن منطقه يا با هدف كمك به گسترش برنامه هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان در سراسر كشور فعاليت مي كنند.

براي آشناي بيشتر با انجمن هاي منطقه اي به بخش  مربوط به انجمن هاي منطقه اي مراحعه كنيد .