مهدهاي كودك رايگان و نيمه رايگان


موسسه پژوهشي كودكان دنيا
با تلاش‌هاي مختلف خود در قالب برنامه‌هاي گوناگون به گسترش مهدهاي رايگان و نيمه رايگان كمك كرده است.

اينگونه مهدها در مناطق فقيرنشين و حاشيه شهرهاي بزرگ سازمان‌دهي مي‌شوند.

اهداف:

 • ـ كمك به كودكان محروم براي آمادگي ورود به دبستان،
 • ـ توجه به برنامه‌هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان خردسال در مناطق محروم،
 • ـ مشاركت دادن زنان و دختران منطقه و توانمندسازي زنان در حمايت از كودكان،
 • ـ فعال كردن جامعه محلي.

تا كنون با همكاري انجمن هاي منطقه يا تعداد قابل توجه اي از اين مهدهاي كودك در سراسر كشور راه اندازي شده اند.
بر اساس اين برنامه موسسه از تاسيس و ادامه فعاليت هاي مهدهاي روستايي نيز حمايت مي كند.
مهدهاي روستايي پروژه اي است كه از سال ۷۵ در موسسه شكل گرفت و سپس با حمايت يونيسف و سازمان بهزيستي گسترش پيدا كرد.

دستاوردهاي مهدهاي رايگان و غيررايگان

 1.  كمك به كودكان محروم براي آمادگي بهتر جهت ورود به دبستان،
 2.  دادن اعتماد به‌نفس به والدين و مربيان منطقه،
 3.  كمك به تاخير رشد كودكان محروم با برنامه‌هاي مداخله‌اي و زودهنگام،
 4.  تحت پوشش قرار دادن هزاران  نفر از كودكان محروم شهرهاي مختلف به‌طور روزانه،
 5.  ارتقاء خانواده در برنامه‌هاي آموزشي،
 6.  جلب مشاركت سازمان‌هاي مختلف دولتي و گروه‌هاي مردم در حمايت از كودكان خردسال.

چگونه مي‌توانيد به مهدهاي رايگان و غيررايگان كمك كنيد:

 1. شما مي‌توانيد با اهداي كمك مالي  از يك كودك در يكي از مهدهاي فوق حمايت كنيد. بنا به درخواست شما كمك اهدايي به مهدهاي شهر انتخابي شما منتقل مي‌گردد.
 2. شما مي‌توانيد در شهر خود با كمك گروه‌هاي مختلف مردم براي تاسيس يك مهدكودك رايگان در محله‌هاي محروم شهر پيشقدم شويد.
 3. افراد متمول پيرامون خود را تشويق كنيد كه با كمك‌هاي خود به آموزش كودكان شهر خود ياري برسانند.
 4. اگر كساني را در سازمان‌هاي دولتي، شهرداري، اداره اوقاف و …. مي شناسيد، تفكر حمايت از آموزش كودكان محروم را تبليغ كنيد.