مشهد و برنامه‌های دوستدار کودک

دوستدار-کودک-مشهداین روزها شبکه دوستداران کودک مشهد فعالانه برنامه‌های متنوعی را براى کودکان در سطح شهر اجرا می کند.
سازمان‌های  کودکان با ایده‌های خلاقانه خود می‌کوشند که جامعه محلی را نسبت به مسایل کودکان حساس کنند.
برخی از این فعالیت‌ها عبارتند از:
– برگزاری برنامه‌های کتابخوانی در پارک‌های کودکان با مشارکت کار‌گروه فرهنگ کتابخوانی
– برنامه دوره‌همی در طبیعت با همکاری گروه‌های محیط‌زیستی
– بازدید و اجرای برنامه در مراکز کودکان با نیازهای ویژه به مناسبت روز بهداشت روان با همکاری مهدهای کودک