مربیان سیار در محله ۱۳ آبان

موسسه پژوهشي كودكان دنيا از سال ۱۳۷۶ طرحي با عنوان مربيان سيار در محله ۱۳ ابان در منطقه ۲۰ شهرداري تهران آغاز كرد . در اين برنامه گروهي از كودكان كه امكان حضور در مراكز آموزشي و مهدهاي كودك را نداشتند ، در كوچه ها و پارك هاي محخلي تحت حمايت برنامه هاي آموزشي موسسه قرار گرفتنند . اين فعاليت سرآغاز اتفاق هاي شگفت انگيزي شد كه منجر به شكل گيري آموزش مادران و پدران در محله گرديد .
نزديك به دو دهه است كه موسسه فعالانه در اين محله حضور دارد و با ياري مردم پروژه ها و طرح هاي متنوعي را پيش مي برد. در حال حاضر جريان هاي مختلفي ما نند انجمن فرهنگي زنان ۱۳ آبان ، آشپزخانه محلي ، تعاوني كتاب هاي پارچه اي و هم چنين گروه هايي از نوجوانان و پدران فعال هستند.
قابل ذكر است كه طرح محله ۱۳ آبان از معدود طرح هاي توسعه جامعه محور در ايران است كه نزديك به دو دهه توسط يك سازمان غير دولتي جريان دارد و هم چنان فعال و پويا پيش مي رود .
از سوي موسسه كتابي با عنوان ” آموزش انسان را آزاد مي كند ” منتشر شده است كه حاوي تجربه ها و دستاوردهاي اين طرح عظيم است . براي كسب اطلاعات بيش تر شما را به خواندن اين كتاب دعوت مي كنيم .