مراسم رونمايي از كتاب هاي گوياي قصه هاي شب

مراسم رونمايي از كتاب هاي گوياي قصه هاي شب برگزار مي شود ـ جمعه ۲۵ مرداد ۹۳ ـ شهر كتاب مركزي (خيابان شريعتي ـ بالاتر از خيابان مطهري) ـ ساعت ۵ بعدازظهرـ منتظرتان هستيم.