ماه مادربزرگ ها و پدربزرگ ها

به مناسبت ماه مادربزرگ ها و پدربزرگ ها برنامه های متنوعی در شهرهای مختلف کشورمان برگزار شد. مشهد ، کرمان ، رشت ، بندرعباس ، بابل و… در این برنامه ها کودکان فرصتی پیدا کردتد تا ارتباط های دیگری را با سالمندان برقرار کنند.