ادامه فعالیت های موسسه و شبکه دوستداران کودک در کرمانشاه

در دو ماه گذشته هم‌چنان فعالیت‌های موسسه و شبکه دوستداران کودک در کرمانشاه به نفع کودکان زلرله‌زده ادامه دارد.
موفق شدیم با مشارکت گروه بزرگی از سازمان‌های فعال در منطقه برنامه‌های متمرکزی را سازماندهی کنیم.
در این ارتباط ده نیاز عمده کودکان شناسایی شده و برنامه ریزی براى پرداختن به هر نیاز در کل مناطق زلزله زده در حال اجراست.
در روزهای آینده بخشی از این فعالیت ها را به اطلاع دوستان و اهدا کنندگان کمک مالی به برنامه های کرمانشاه خواهیم رساند.