فعالیت‌های مادران باردار

پیش از ازدواج

–         برگزاری دوره های آموزشی پایه در دوره دبیرستان

–         اجرای دوره های آموزشی  در سطح دانشگاه ها

–        برگزای دوره های آموزشی برای انتخاب های مناسب برای زوج های جوان

–        توجه به مشاوره های  بهداشتی  ، روانی و درمانی قبل از ازدواج

–         آشنایی با الگوهای سالم رفتار جنسی

–         آشنایی با فرصت ها ، تهدیدها و مسوولیت ها در زندگی مشترک

–        معرفی قوانین حمایتی از زنان  در قوانین جاری کشور

–        تهیه ی جزوه های آموزشی برای  پاسخ گویی به نیازها و مسایل  زوج ها

–        شیوه های پیشگیری از بارداری

–        بیماری ها  و خطرات ارتباط های جنسی غیر سالم

برای مطالعه بیشتر می‌توانید فایل متنی را با کلیک بر روی ادامه‌ی مطلب دانلود نمایید.

ادامه ی مطلب