شنل‌قرمزی در دنیای تصویرگران

افسانه شنل قرمزی یکی از افسانه های معروف اروپایی است که کودکان بسیاری در دیگر کشورها نیز این شخصیت را می‌شناسند.
بسیاری از تصویرگران دوست دارند شخصیت شنل قرمزی را  تصویر سازی کنند. گویی کار روی این شخصیت یکی از رویاهای بزرگ تصویرگران است.
در این برگه نمونه هایی از تصویرهای مرتبط با شنل قرمزی را با شما به اشتراک می‌گذاریم.

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

شنل-قرمزی-85