راه‌اندازی مهدهای روستايی با مشاركت افراد علاقه‌مند

طرح پيشنهادی برای حمايت از تاسيس و راه‌اندازی مهدهای روستايی

با مشاركت افراد داوطلب و علاقه‌مند

موسسه پژوهشی كودكان دنيا
مقدمه:

    كودكان از همان بدو تولد نيازمند آموزش ، مراقبت و توجه هستند . بسياري از يافته هاي عملي نشان   دهنده اين است كه ۷۵% رشد كيفي مغز  در ۷سال اول زندگي رخ مي دهد. بدين سبب بسياري از كشورهاي پيش رفته سعي مي كنند كه امكانات گسترده اي را براي اين گروه از كودكان  فراهم كنند .

      در كشور ايران در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۹ ميليون كودكان زير ۷ سال زندگي مي كند كه از اين ميان حداكثر ۱۰ % كودكان به مراكز آموزشي ، كودكستان و مهد كودك مي روند . به عبارتي ۹۰ نفر از ۱۰۰ كودك از آموزش هاي سازمان يافته جا مي مانند .  اين گروه جدا مانده از برنامه هاي آموزشي معمولا از   خانواده هاي متوسط به پايين جامعه هستند . كودكاني كه در حاشيه شهرها زندگي مي كنند و كودكان روستايي بخش بزرگي از اين  گروه هستند .

    موسسه پژوهشي كودكان دنيا به عنوان يك سازمان تخصصي و غير دولتي  از سال ۱۳۷۳ با اين هدف كه بتواند به توسعه كمي و كيفي آموزش كودكان خردسال ياري برساند در ايران فعاليت مي كند . اين موسسه   تا كنون با بسياري از سازمان هاي بين المللي ، غير دولتي و دولتي طرح هاي متعددي را به نفع كودكان محروم جامعه اجرا كرده است .طرح بزرگ حمايت از كودكان حاشيه شهر زاهدان و كمك به راه اندازي مهدهاي روستايي از جمله كارهاي اين  موسسه است .

    موسسه اميدوار است كه با جلب مشاركت بخش خصوصي و افراد علاقه مند به توسعه مهدهاي روستايي كمك كند.

اهداف :

–         كمك به گسترش برنامه هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان خردسال،

–         به وجود آوردن فرصت هاي آموزشي براي كودكان روستايي در قالب تاسيس مهد كودك ،

–          توانمند سازي زنان و دختران روستا در مراقبت از كودكان ،

–         حساس كردن جامعه محلي نسبت به مسايل كودكان.

ويژگي هاي كار :

–         در اين برنامه دختران همان روستا  براي مراقبت از كودكان توانمند مي شوند،

–          حداقل  ۴۰  كودك مي توانند از امكانات مهد كودك بهره مند شوند،

–          خانواده ها احساس امنيت بيشتري پيدا خواهند كرد ،

–         امكان رفاهي و آموزشي جديدي در روستا به وجود مي آيد .

 آمادگي موسسه :

       موسسه پژوهشي كودكان دنيا از سال ۷۸ با مشاركت يونيسف موفق به تاسيس ۳۲ نمايندگي به عنوان انجمن هاي منطقه اي آموزش كودكان خردسال در شهرهاي مختلف كشور شده است . بعضي از اين     انجمن هابسيار فعال هستند .  موسسه اين آمادگي را دارد كه بتواند در روستاهاي شهرهاي  فوق به راه اندازي مهدهاي  كودك اقدام كند :

     همدان ، ساري ، بابلسر ، نكا ، آمل ، لنگرود ، لاهيجان ، رشت ، قزوين ، كرمانشاه، زاهدان ، سراوان ، كرمان . جيرفت ، بندرعباس ، اهواز ، ماهان ، آبادان ، خرمشهر ، بهبهان ، دزفول ، سوسنگرد ، شوش ،  مسجد سليمان ، ايذه ، ملاير ، تويسركان ، مشهد ، گرگان ، گنبد ، بابلسر ، محمود آباد ، چالوس  ، نوشهر ، نور ،چابهار ، زابل و بيرجند.

روش كار :

–         آموزش گروهي از دختران ديپلمه روستايي  در زمينه شيوه هاي كار با كودكان،

–         تاسيس يك مهد كودك روستايي با مشاركت شوراي ده ،

–         جلب مشاركت مردم در تامين نيازهاي اوليه مهد كودك .

         در اين روند گروهي از دختران روستا با مشاركت شوراي ده انتخب مي شوند و سپس توسط كارشناسان موسسه در يك دوره آموزشي شركت مي كنند. پس از كارورزي كوتاه در يكي از مهدهاي خصوصي در نزديك ترين شهر ،  با جلب مشاركت مردم در يكي از  خانه هاي روستا مهد كودك خانگي    راه اندازي  مي شود .

       از سوي موسسه و حاميان آن نيز  بخشي از وسايل آموزشي مهد كودك تامين مي شود و در اختيار مربيان قرار مي گيرد .

نظارت:

–         از سوي موسسه هر ماه يك كارشناس جهت نظارت بر روند كار به روستا سفر خواهد كرد،

–         هر ماه يك جزوه آموزشي براي مهد هاي فوق جهت كار با كودكان ارسال مي شود  و در سفر  ماهانه بر چگونگي اجراي كار نظارت خواهد شد،

–          با تشكيل انجمن والدين كودكان از روند كار گزارش گرفته خواهد شد،

–         هر فصل مربيان روستا در يك دوره بازآموزي شركت خواهند كرد،

–         هر ماه از شوراي ده درخواست مي شود كه يك گزارش مكتوب  از روند كار مهد كودك ارايه دهد،

–         از سازمان هاي دولتي منطقه براي نظارت در امور مهد كودك ياري  گرفته خواهد شد.

سازمان هاي همكار در منطقه

–         آموزش و پرورش ( معلمين ده )

–         خانه بهداشت ( بهورزان  و كاركنان  بهداشتي خانه بهداشت )

–         آموزشياران نهضت سواد آموزي

–         انجمن هاي منطقه ( نمايندگي هاي موسسه در شهرهاي مختلف كشور)

 

تداوم برنامه:

–         به مدت يكسال از هر مهد كودك حمايت هايي صورت  مي گيرد. اين حمايت ها شامل موارد زير است:

پاداش  ماهانه

وسايل كار

منابع و كتاب هاي آموزشي

نظارت ماهانه

به طوري كه مربيان بتوانند در سال اول بدون نگراني مالي  به فكر جلب مردم و كودكان براي شركت در برنامه هاي آموزشي فوق باشند،

–         از سال دوم  پاداش هاي ماهانه حذف مي شود ، ولي منابع  و وسايل آموزشي همجنان براي  آنها ارسال خواهد شد و نظارت ها نيز فصلي مي شود،

–         مربيان از سال دوم مي توانند با نظارت شوراي ده  شهريه هاي اندكي را از والدين دريافت كنند.

دستاوردهايي كه انتظار مي رود:

–         تاسيس يك مهد كودك براي كودكان روستايي

–         استفاده حداقل ۴۰ كودك از مهد كودك فوق

–         اشتغال زايي براي  دو دختر تحصيل كرده در روستا

–          به وجود آوردن فعاليت هاي مشاركتي در  روستا

–          كمك به كودكان براي ورود به دبستان

                           مهدهاي كودك ، فرصتي براي افزايش دختران دانش آموز

       در روستاهاي محروم كشور ، دختران خانواده معمولا عهده دار مراقبت از خواهر و برادرهاي كوچكتر خود هستند . اين كار موجب مي شود تا اين دختران نتوانند به مدرسه بروند . در روستاهايي كه مهدهاي  كودك تاسيس  شده است ، عملا فرصتي فراهم مي شود تا اين گروه از دختران بتوانند به مدرسه بروند و خواهر و برادرهاي كوچكتر خود را به مهد كودك بسپارند . در تمامي  روستاهايي كه مهدهاي كودك افتتاح شده است . ميزان ثبت نام دانش آموزان دختر در مدارس ابتدايي  بسيار  رشد كرده است .


موسسه پژوهشي كودكان دنيا متعهد مي شود :

–          شناسايي روستا و ارتباط گيري با شوراي ده

–          آموزش مربيان

–          تهيه وسايل و منابع آموزشي

–          نظارت ماهانه

–          برگزاري دوره كارورزي  و باز آموزي براي مربيان

–          جمع آوري  گزارش هاي والدين و شوراي ده

–           ارسال گزارش ماهانه

–          نام گذاري مهد كودك به نام فرد اهدا كننده

موسسه پژوهشي كودكان دنيا اميدوار است كه بتواند با مشاركت افراد  علاقه مند و بخش خصوصي به توسعه  مهدهاي روستايي ياري برساند.