دوره تربیت مربی دوستدار کودک

موسسه پژوهشی کودکان دنیا برگزار میکند:
علاقه مندان می توانند با توجه به شرایط زیر جهت ثبت نام اقدام کنند.
تاریخ دوره ۲۹ تیر تا ۶ مرداد
از ساعت ۹ تا ۱۴
این دوره مجموعه ای از ۹ مبحث آموزشی است که هر روز به یکی از این مباحث پرداخته خواهد شد.
– مراحل رشد
– بازی
– رفتار با کودک
– رویکردهای آموزشی
– هنر
– قصه گویی
– نمایش خلاق و…
علاقه مندان جهت ثبت نام با ما تماس بگیرند  ۲۲۲۶۰۲۱۰