دوره تربیت مربی دوستدار کودک

موسسه پژوهشی کودکان دنیا برگزار میکند

علاقه مندان می توانند با توجه به شرایط زیر جهت ثبت نام اقدام کنند.
تاریخ دوره ۲۳ شهریور تا ۳۱ شهریور ۸ ۹ ۳ ۱
از ساعت ۱۴ تا ۱۸ بعدازظهر

این دوره مجموعه ای از ۹ (نه) مبحث آموزشی است، که هر روز به یکی از این مباحث پرداخته خواهد شد.
– مراحل رشد
– بازی
– رفتار با کودک
– رویکردهای آموزشی
– هنر
– قصه گویی
– نمایش خلاق
و…
علاقه مندان جهت ثبت نام با ما تماس بگیرند: ۲۲۲۶۰۲۱۰