خانه قصه و افسانه مرکزی تحقیقاتی است که از سال ۱۳۹۱ با هدف کمک به ثبت، شناخت و ترویج افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی برای کودکان و نوجوانان فعالیت خود را آغاز کرده است. خانه قصه و افسانه یکی از برنامه‌های حمایتی مؤسسه پژوهشی کودکان دنیاست که ایده‌ی شکل‌گیری آن از نشست‌های سالانه و از ایده‌پردازی کارشناسان و هم کاران این مؤسسه ریشه گرفته است.

تلاش برای شناخت هویت ملی، ارتباط با میراث معنوی و غنی‌سازی جامعه فرهنگی کودکان و نوجوانان از طریق افسانه‌ها و قصه‌ها بخش مهمی از دورنمایی است که خانه قصه و افسانه به آن فکر می‌کند.

در این مرکز سعی شده است به شیوه‌های مختلف نمادهای فرهنگی، اسطوره‌ها، شخصیت‌های افسانه‌ای، داستان‌های بومی و افسانه‌های محلی مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. در عین حال جمع‌آوری منابع، ثبت افسانه‌ها، جمع‌آوری افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی از سراسر کشور و… بخشی از این تلاش‌ها بوده است.

خانه شامل پنج زیرمجموعه است:

  • قصه‌گویی
  • پژوهش
  • افسانه‌های ایرانی
  • قصه‌های عاشقانه
  • شخصیت‌های افسانه‌ها

یکی از فعالیت‌های خانه قصه و افسانه تمرکز بر یکی از افسانه‌های ایرانی و کار همه جانبه بر روی آن است. به گونه‌ای که بتوان آن افسانه را به شیوه‌های مختلف در جامعه معرفی کرده و سپس آن را توسعه داد.

تاکنون دو کتاب نخودی و کدو قلقله‌زن از مجموعه‌ی نقد و تحلیل افسانه‌های ایرانی، توسط کارشناسان خانه قصه و افسانه در انتشارات کارگاه کودک به چاپ رسیده است.

یکی از فعالیت‌های خانه قصه و افسانه تمرکز بر یکی از افسانه‌های ایرانی و کار همه جانبه بر روی آن است. به گونه‌ای که بتوان آن افسانه را به شیوه‌های مختلف در جامعه معرفی کرده و سپس آن را توسعه داد.
تاکنون دو کتاب نخودی و کدو قلقله‌زن از مجموعه‌ی نقد و تحلیل افسانه‌های ایرانی، توسط کارشناسان خانه قصه و افسانه در انتشارات کارگاه کودک به چاپ رسیده است.