جنبش پدری چیست؟

جنبش پدری یکی از پروژه های موسسه پژوهشی کودکان دنیا است. با این هدف که بتوانیم به نقش مهم پدران در گسترش برنامه های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان  بپردازیم.

در این برنامه پدران ترغیب می شوند که به نقش خود توجه کنند و فعالیت هایی را به نفع بهتر شدن زندگی کودکان خود و همه کودکان انجام دهند.

  • مطالعه منابع مناسب رفتار با کودکان
  • برگزاری دوره های آموزشی
  • انجام فعالیت ها و پروژه های اجتماعی
  • بازنگری به نقش های کلیشه ای از مردانگی و پدری
    و…. بخشی از برنامه های این جنبش در سراسر کشور است.

شما می توانید در هر شهری هستید به این جنبش بپیوندید.
جهت اطلاعات بیشتر به شماره زیر از طریق واتساپ یا تلگرام پیام بفرستید.  ۰۹۱۲۳۱۶۷۳۰۲