انتشار یادداشتی تحت عنوان:جنبش پدرخوب قزوين؛ چرايی و چگونگی فعاليت‌هايش، به قلم علی جعفری در روزنامه ولایت قزوین

جنبش پدرخوب قزوين
(چرايی و چگونگی فعاليت‌هايش)

خانواده، مفهومي است كه از ديروز تا امروز، به رغم تحولات ساختاري و ارتباطاتي اش ، بااهميت ترين و تاثيرگذارترين واحد اجتماعي محسوب مي شود.
اين واحد اجتماعي ، بستر شكل گيري زيرساخت هاي شخصيتي كودكان بوده و سازوكارهاي فرهنگي و تربيتي جاري درآن تعيين كننده ي عمده رفتارهاي آتي افراد در بخش هاي مختلف جامعه است.
ازآنجا كه خانواده ي متعادل و مطلوب ، خانواده اي است كه همه ي اعضاي آن فرصت ، آگاهي و اراده ي لازم را براي ايفاي نقش مؤثر خود داشته باشند؛ ايفاي آگاهانه ي نقش پدري ، نقش مادري و نقش فرزندي به ميزان كافي و در فضاي آزاد و شاد ، مي تواند محصولي با ويژگي هاي مثبت و مطلوب به بارآورد. اين محصول ، اجتماعي است ؛با بيشترين ميزان مفاهمه ، تعامل و همراهي و كمترين ميزان تنش ، بزهكاري و ناهنجاري .
مطالعات جهاني نشان مي دهد در بسياري خانواده هاي امروزين ، تعادل نقش ها برهم ريخته و براثر عوامل متعددي از جمله شاخصه هاي فكري – فرهنگي معاصر، نوع ارتباطات درون خانوادگي و اجتماعي ، بي مرزي هاي فرهنگي و گسترش رسانه اي و…. ايفاي نقش پدري از سطح بيشينه و افراطي جامعه ي سنتي به وضعيت كمينه و تفريطي امروزين رسيده.

جنبش پدر خوب ، جرياني اجتماعي و مردم نهاد است كه تحت برنامه ها و فعاليت هاي موسسه پژوهشي كودكان دنيا و مبتني بر مطالعات جهاني و ملي ، از جمله تاكيدات و مستندات يونيسف ، در شهرهاي مختلف ايران فعاليت مي كند.
اين جنبش از سال ١٣٩٥ در قزوين شروع به فعاليت نموده و تا كنون همايش ها و نشست هاي متعددي را برگزار نموده است.
اين نشست ها گفتگومحور و صميمانه بوده و باحضور خانواده ها و پدران ، حول موضوع ( پدري)و درمراكز مختلف از جمله مهدكودك ها و مدارس برگزارمي گردد . همچنين همايش هاي صميمانه وشاد در فضاي طبيعت و باحضور پدران و فرزندان نيز با اجراي بازي ها و فعاليت هاي مشاركتي پدر- فرزندي داشته است.
جنبش پدرخوب قزوين در فاز نخست برنامه هايش را مبتني بر حساس كردن خانواده ها نسبت به موضوع پدري بنا نهاده و تلاش مي كند در فضاهاي حقيقي و مجازي ، آگاهي لازم براي ايفاي نقش مؤثر پدري درخانواده را انتشار دهد.

در همين راستا و با هدف بهره مندي از فضاي هنر و هنرمندان فرهيخته ي شهر ، جنبش پدرخوب قزوين دو برنامه ي آتي را در دست اجرا دارد:
١- آمايش هنري پدرانه ؛ شامل : نمايشگاه آثارتجسمي ( باموضوع پدر ) و نشست تخصصي ؛ ابتداي بهمن ماه سال جاري در سالن مجتمع فرهنگي اداره ارشاد اسلامي
٢- آمايش موسيقي پدرانه ؛ اجراي گروه هاي پدر-فرزندي ، ابتداي اسفند سال جاري

اين دو برنامه پس از انتشار فراخوان ، خوشبختانه مورد استقبال بسيار خوب جامعه هنري و خانواده ها قرار گرفته است و اميدواريم بتوانند تاثير قابل توجهي بر گسترش مفهوم پدري و ارتقاي سطح روابط پدر-فرزندي داشته باشند.

جنبش پدرخوب؛ حركتي جمعي و مبتني برمشاركت و خرد جمعي است و به همين لحاظ اميد مي رود هرروزه تعداد بيشتري از پدران و خانواده ها به اين مفهوم پرداخته و با اين حركت همراه شوند.

نوشته‌ی: علی جعفری
چاپ در روزنامه ولايت قزوين
چهارشنبه ١٩ دی ٩٧