تغذیه با شیر مادر

هفته ترویج شیر مادر
سازمان جهانی بهداشت به منظور هفته ترویج شیر مادر جزوه‌ای را با هدف معرفی و ضرورت پرداختن به شیر مادر منتشر کرده است.
این جزوه از طرف اداره سلامت وزارت بهداشت ترجمه شده و برای سازمان‌های مختلف ارسال شده است.
همه همکاران موسسه را دعوت می‌کنیم این جزوه را بادقت بخوانند و به برنامه‌ها و پیشنهادهای مطرح شده در ارتباط با ترویج شیر مادر دقت کنند.