تغذیه با شیر مادر

به مناسبت هفته جهانی ترویج شیر مادر
شیر مادر یک آرامبخش طبیعی است.
شیر مادر دارای مواد شیمیایی  طبیعی‌ای است که برای شیرخوار خسته، نقش آرام‌بخش را ایفا می‌کند. حتی اگر کودک نخوابد، شیر خوردن او همراه با لذت و آرامش است.