تعاونی كتاب‌های پارچه‌ای

 تعاوني كتاب هاي پارچه اي يكي از طرح هايي است كه از  بطن برنامه هاي موسسه در ۱۳ آبان شكل گرفت. پس از آموزش مادران و زنان منطقه در حمايت از كودكان  گروهي از زنان محله اقدام به فعاليت هاي درآمد زا  كردند.  سپس  از سوي موسسه  نمونه هايي از كتاب هاي پارچه اي، عروسك، اسباب بازي و… طراحي شد كه اين زنان به دوخت آن ها مبادرت كردند.

در حال حاضر اين  زنان موفق به تاسيس يك تعاوني شده اند و در كارگاه كوچكي به توليد كتاب هاي پارچه اي اقدام مي كنند.تعدادي از كتاب هايي كه توسط اين خانم ها دوخته شده است، جوايز ملي و بين امللي متعددي را نيز دريافت كرده اند.

براي كسب اطلاعات بيش تر به كتاب ” آموزش انسان را آزاد مي كند ” مراجعه كنيد.

تعاونی دوخت اسباب بازی های پارچه ای

مقدمه

 به دنبال برنامه هاي مشترك موسسه پژوهشي كودكان دنيا و ستاد شهر سالم در منطقه كوي ۱۳ آبان ، برنامه هاي گوناگوني به منظور توانمند سازي زنان  در فعاليت هاي گروهي انجام شد. تعاوني دوخت   اسباب بازي هاي پارچه اي يكي از اين مدل هاي مشاركتي بوده است . اين تعاوني از سال ۷۷ با مشاركت ۱۵ نفر از زناني كه در برنامه هاي آموزشي موسسه شركت كرده اند ، فعاليت خود را آغاز كرده است

اهداف

 •  كمك به توانمند سازي زنان در منطقه
 •  فراهم كردن فرصت هاي شغلي براي زنان
 •  كمك به توليد منابع مناسب براي كودكان خردسال

روش كار

     اين تعاوني با مشاركت موسسه پژوهشي كودكان دنيا تا كنون ده ها عنوان كتاب – اسباب بازي ، عروسك ، عروسك نمايشي ، عروسك انگشتي ، مكعب هاي آموزشي و…. توليد كرده است . نمونه طراحي شده از سوي كارشناسان موسسه در اختيار تعاوني قرار مي گيرد و تعاوني  به توليد آنان مبادرت مي روزد

كارهای توليد شده

 • بيش از   ۱۵ عنوان كتاب – اسباب بازي پارچه ای
 • مكعب هاي آموزشي براي كودكان زير دو سال ( سه نمونه )
 • عروسك مادر باردار
 • عروسك همراه با اجزاي داخلي بدن
 • كيف براي جا مدادي كودكان
 • تهيه كيف براي مربيان  روستا مهدها در  طرح كشوري يونيسف
 • تهيه كيف اسباب بازي براي  كودكان مهاجر افغان

فعاليت های انجام شده

 • دوخت و فروش بيش از ۵۰۰۰  نمونه از كتاب – اسباب بازي و مكعب ها
 • مشاركت در تهيه كيف براي پناهندگان افغان در نوار مرزي ايران
 • مشاركت در برنامه تهيه كيف براي مربيان سيار موسسه پژوهشي كودكان دنيا
 • شركت در عصرانه هاي صلح در پارك دوستدار كودك  با همكاري شوراي گسترش فرهنگ صلح  براي كودكان
 • شركت در چندين نمايشگاه   بين المللي كتاب  تهران
 • مشاركت در مراسم روز همبستگي با مادران افغان
 • سازماندهي عروسك هاي پارچه اي سازمان يونيسف

موفقيت های بين المللی

 • دو نمونه از كتاب هاي اين مجموعه  از سوي دفتر بين المللي كتاب براي نسل جوان IBBY  كه دفتر مركزي آن در كشور سويس است به عنوان كتاب هاي برگزيده شناخته شده است . ۲۰۰۱
 • معرفي دو كتاب پارچه اي از مجموعه فوق در كاتولگ  موسسه بين المللي كتاب براي كودكان معلول در كشور نروژ۲۰۰۱
 • برگزاري نمايشگاه كتاب هاي پارچه اي در گردهمايي  كارشناسان يونيسف  در كشور اردن ۲۰۰۲
 • برگزاري نمايشگاه كتاب هاي پارچه اي در سمينار بين المللي كارشناسان آموز ش كودكان خردسال در كشور مكزيك ۲۰۰۳
 • معرفي كتاب هاي پارچه اي در نشست تخصصي سازمان هاي غير دولتي اروپا و ايران  در كشور قبرس ۱۹۹۸

اين مجموعه در حال حاضر داراي پنج چرخ خياطي صنعتي است كه اين چرخ ها از محل اعتبار موسسه پژوهشي كودكان دنيا و سود فروش كتاب هاي تعاوني تامين شده است .

برنامه هاي آينده

 • برنامه ريزي براي توزيع گسترده تر كتاب هاي پارچه اي
 • مشاركت با ناشران براي توليد عروسك بر اساس ادبيات كودكان
 • انتشار يك متن ادبي براي كتاب كدو قلقله زن
 • برنامه ريزي براي سازماندهي خط توليد كتاب ها جهت پايين آوردن هزينه ها

متاسفانه كمبود جا براي اين تعاوني به نوعي در توليد كتاب ها مشكلات فراواني را به وجود آورده است. براي  سيستم انبارداري ، طبقه بندي پارچه ها و وسايل ،  سازماندهي كتاب ها در مراحل توليد ، بسته بندي و…. احتياج به فضاي مناسبي است كه در حال حاضر اين تعاوني از داشتن چنين جايي محروم است .
كمك به داشتن يك فضاي مناسب موجب خواهد شد تا اين تعاوني بتواند به فعاليت هاي خود گستردگي و سرعت بيشتري بخشد.