تبادل فرهنگی نوجوانان

موسسه پژوهشی کودکان دنیا
چهارمین دوره تبادل فرهنگی نوجوانان را در مرداد ماه امسال برگزار می کند.
در این برنامه گروه هایی از نوجوانان سراسر کشور به دور هم جمع می شوند تا با آداب و سنن فرهنگی منطقه خود آشنا شوند.
موضوع برنامه تبادل امسال زبان های بومی است.

از نوجوانانی که درباره زبان های مادری و بومی منطقه خود فعالیت هایی را انجام داده اند و یا پروژه هایی را اجرا کرده و یا در دست اجرا دارند دعوت می کنیم در این گردهمایی شرکت کنند.
از نوجوانان علاقه مند دعوت می شود برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرند. شماره تماس: ۰۹۱۲۵۴۹۶۶۵۴