برگزاری نخستین آمایش موسیقی پدرانه در قزوین

گروه جنبش پدر خوب قزوین با همکاری انجمن موسیقی قزوین برگزار می‌کند:

اجرای موسیقی توسط گروه‌های پدر – فرزندی به نفع کودکان PKU در قزوین
زمان: چهارشنبه ۸ اسفند ۹۷ – ساعت ۱۷ و ۱۹
مکان برگزاری: خیابان شهید بابایی – کوچه‌ی ۲۳ – سالن کتاب‌خانه‌ی امام خمینی
برای تهیه‌ی بلیط به سالن اجرا مراجعه نمایید.