مجموعه‌ی آدم‌برفی

موسسه پژوهشی کودکان دنیا در سرآغاز زمستان ۱۳۹۵ تصمیم گرفت عکس ها و تصویرهایی مرتبط با آدم برفی گردآورده و هر روز یک نمونه از آن ها را بر روی کانال تلگرام موسسه به نمایش گذارد.
مجموعه پیش رو حاصل این نمایش یک ماهه در دی است. همچنین دوستان بسیاری برایمان عکس و تصویر فرستادند که همه را در این برگه به نمایش می گذاریم.

null

از قدیمی ترین نقاشی های مربوط به آدم برفی در سال ۱۸۶۷
تصویرگر: Eduard Schuler

null

null

null

null

null

null

آدم برفی بخشنده
null

null

یه آدم برفی خوشحال میل دارین؟

null

null

null

null

تصویر آدم برفی بر اساس داستان گالیور در سرزمین لی لی پوت و آدم برفی کوچولوها

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

خداحافظ آدم برفی ها

با پایان یافتن ماه دی پروژه تصویری آدم برفی نیز به پایان رسید.
با تشکر از دوستانمان که نمونه های تصویری متنوعی را برایمان فرستادند.