نوجوانان ایرانی در جشنواره هنری لهستان

نوجوانان ایرانی در جشنواره لهستان گروه دیگری از نوجوانان ایرانی در جشنواره هنری کشور لهستان شرکت کردند. این جشنواره فرصتی است تا نوجوانان از کشورهای مختلف بتوانند از طریق هنر با آداب و فرهنگ سرزمین های مختلف آشنا شوند. برای همه این نوجوانان که از کشورهای مختلف شرکت کردند آرزو می کنیم که بتوانند سفیران […]

گزارش كارگاه صلح با ايده پردازان

صلح از ذهن انسان ها ریشه می گیرد . همان طور که جنگ نیز  از ذهن انسان ها ریشه     می گیرد . بدین ترتیب همان قدر که می توان به جنگ پرداخت ،  درباره ی آن حرف زد ، تئوری آن را مدون کرد و حتی آن را آموزش داد ، پس می توان صلح […]

گزارش کارگاه صلح با هنرمندان

موسسه پژوهشی کودکان دنیا یک سازمان مستقل ، تخصصی و تحقیقاتی است که در زمینه گسترش برنامه های آموزش کودکان با هدف کمک به غیر متمرکز کردن آموزش و مبتنی بر مشارکت همگانی  از سال ۱۳۷۳ در ایران فعالیت      می کند . این موسسه  تا کنون با همکاری سازمان های بین المللی ، غیر دولتی […]

بیانیه فرهنگ صلح

صلح از ذهن انسان ها ريشه مي گيرد . هر انسان در يك محيط سالم مي تواند با  ارزش هاي زندگي آشنا شود ، خود و ديگران را دوست داشته باشد، به همه موجودات احترام بگذارد و بياموزد كه اجازه ندارد حق حيات و زندگي را از كسي دريغ كند. جنگ نيز از ذهن انسان […]

کتاب های موسسه برای صلح

۱ – ارزش های زندگی     کتاب ارزش های زندگی مجموعه ای از ۱۰ عنوان ارزش انسانی است که  در قالب یک برنامه جهانی  توسط بیناد   Living values   و حمایت یونسکو  برگزار می شود .  در سال ۱۹۸۹ یکی از کارشناسان موسسه  در کارگاه بین المللی این بنیاد در انگلستان شرکت کرد و موفق به تهیه […]

موسسه و صلح

        موسسه پژِوهشی کودکان دنیا * یک سازمان مستقل  تحقیقاتی و آموزشی است که در زمینه گسترش برنامه های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال  Early childhood education and development  از سال ۱۹۹۴ در ایران فعالیت       می کند.  این موسسه تا کنون با مشارکت سازمان های مختلف  دولتی ، غیر دولتی و بین المللی  […]

برنامه موسسه براي صلح

“ موسسه پژوهشي كودكان دنيا ” يك سازمان غيردولتي است كه با هدف كمك به گسترش برنامه هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان خردسال از سال ۱۳۷۳ در ايران فعاليت مي كند. اين موسسه با همكاري سازمان هاي غيردولتي ، دولتي و بين المللي طرح هاي متعدد و متنوعي را به نفع كودكان خردسال […]