برچسب: فرهنگ صلح

گزارش كارگاه صلح با ايده پردازان

صلح از ذهن انسان ها ریشه می گیرد . همان طور که جنگ نیز  از ذهن انسان ها ریشه     می گیرد . بدین ترتیب همان قدر که می توان به جنگ پرداخت ،  درباره ی آن حرف زد ، تئوری آن را مدون کرد و حتی آن را آموزش داد ، پس می توان صلح […]

گزارش کارگاه صلح با هنرمندان

موسسه پژوهشی کودکان دنیا یک سازمان مستقل ، تخصصی و تحقیقاتی است که در زمینه گسترش برنامه های آموزش کودکان با هدف کمک به غیر متمرکز کردن آموزش و مبتنی بر مشارکت همگانی  از سال ۱۳۷۳ در ایران فعالیت      می کند . این موسسه  تا کنون با همکاری سازمان های بین المللی ، غیر دولتی […]

بیانیه فرهنگ صلح

صلح از ذهن انسان ها ريشه مي گيرد . هر انسان در يك محيط سالم مي تواند با  ارزش هاي زندگي آشنا شود ، خود و ديگران را دوست داشته باشد، به همه موجودات احترام بگذارد و بياموزد كه اجازه ندارد حق حيات و زندگي را از كسي دريغ كند. جنگ نيز از ذهن انسان […]

کتاب های موسسه برای صلح

۱ – ارزش های زندگی     کتاب ارزش های زندگی مجموعه ای از ۱۰ عنوان ارزش انسانی است که  در قالب یک برنامه جهانی  توسط بیناد   Living values   و حمایت یونسکو  برگزار می شود .  در سال ۱۹۸۹ یکی از کارشناسان موسسه  در کارگاه بین المللی این بنیاد در انگلستان شرکت کرد و موفق به تهیه […]

موسسه و صلح

        موسسه پژِوهشی کودکان دنیا * یک سازمان مستقل  تحقیقاتی و آموزشی است که در زمینه گسترش برنامه های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال  Early childhood education and development  از سال ۱۹۹۴ در ایران فعالیت       می کند.  این موسسه تا کنون با مشارکت سازمان های مختلف  دولتی ، غیر دولتی و بین المللی  […]

برنامه موسسه براي صلح

“ موسسه پژوهشي كودكان دنيا ” يك سازمان غيردولتي است كه با هدف كمك به گسترش برنامه هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان خردسال از سال ۱۳۷۳ در ايران فعاليت مي كند. اين موسسه با همكاري سازمان هاي غيردولتي ، دولتي و بين المللي طرح هاي متعدد و متنوعي را به نفع كودكان خردسال […]