دسته: پژوهشکده‌ خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قصه و افسانه

عروسك هاي روستايي

 ” موسسه پژوهشي كودكان دنيا ”  در  نظر دارد عروسك هاي روستايي  سراسر كشور را در يك مجموعه به هم برساند.. عروسك هاي روستايي  همان عروسك هاي   مادربزرگ ها هستند كه به طور خاص براي هر كودك  ساخته مي شود  و در ساخت آن ها ،  به نيازهاي صاحب آن كودك توجه مي شود . […]