دسته: انجمن‌های محلی

محله هرندی

محله هرندي يكي از محله هاي تهران است كه در منطقه ۱۲ شهرداري تهران قرار دارد.. محله هرندي كه نام قبلي آن به محله دروازه غار  معروف است  ، به دليل  قرار گرفتن اين محله  در حاشيه بازار تهران و    بازار هاي هاي مولوي و شوش شرايط  ويژه اي  براي محله فوق  به وجود آمده […]