دسته: گزارش جلسات جنبش پدری

جلسه‌ی گروه پدران خوب بابل-دوشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۷

جلسه‌ی گروه پدران خوب بابل – دوشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷ موسسه مهر خانواده سالم بابل ادامه‌ی خوانش کتاب: #انسان_در_جستجوی_معنی اگر انسان در اردوگاه کار اجباری با از بین رفتن ارزش‌ها، مبارزه نمی‌کرد و نمی‌کوشید عزت نفس خود را حفظ کند، احساس انسان بودن را – انسانی که دارای مغز است و از آزادی درونی […]

برگزاری جلسه‌ی جنبش پدران ۱۳ آبان شهرری در آذر ۹۷

  درود بر یاران مسیر آگاهی جلسه‌ی جنبش پدران شهرری در تاریخ یکشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۷ و از ساعت ۱۹ برگزار شد. این جلسه میهمان مجتمع علوم و فنون شهید رحیمی بودیم. حضور یکی از پدران فضای کودک و سه تن از پدران مهد خانه‌ی فرهنگ محله، باعث شعف درونی پدران جنبش بود. طبق روال […]