دسته: فعالیت‌های پدری

جنبش پدر خوب

گروه پدران موسسه پژوهشی کودکان دنیا به منظور ترویج نقش پدران در برنامه های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان فعالیت های متنوعی را آغاز کرده اند. ـ برگزاری دوره های آموزشی ویژه پدران ـ برنامه ریزی برای اجرای فعالیت های حمایتی از کودکان ـ متشکل کردن گروه های پدران در شهرهای مختلف کشور ـ […]