دسته: رویکرد‌های آموزشی

كارگاه آشنايي با روش ها و شيوه هاي كار در لگوي آموزشي والدورف

انجمن دوستداران كودك اصفهان با همكاري موسسه پژوهشي كودكان دنيا كارگاه  آشنايي با روش ها و  شيوه هاي كار در الگوي آموزشي والدورف برگزار مي كند. پس از دوره نظري  آشنايي با الگوي والدورف كه از سوي موسسه پژوهشي كودكان دنيا برگزار شد ، اكنون اين فرصت فراهم شده است كه بتوانيم با روش ها […]