دسته: رشد و تکامل کودکان خردسال

یادگیری با تولد شروع می شود

یادگیری با تولد شروع می شود . کودکان در سال های اول زندگی مهارت های بنیادی را به دست می آورند و آن را به گونه ای گسترش می دهند که برای موفقیت ها ی بعدی آنان در زندگی بسیار اهمیت دارد. پژوهش های فراوان در سطح ملی و بین المللی به ما نشان می […]

توان‌مندسازی خانواده‌ها در حمايت از كودكان خردسال

توان مند سازي اعضاي خانواده  در حمايت از كودكان خردسال  يكي ازبرنامه هايي است كه موسسه پژوهشي كودكان دنيا از سال ۱۳۷۷ در دستور برنامه هاي خود دارد. در اين برنامه ها  مي كوشيم تا خاانواده ها را ياري دهيم  تا با شيوه هااي مراقبت  از كودكان و تامين نيازهاي پايه آموزشي ، بهداشتي ، […]

رشد و تكامل كودكان خردسال

به نام خدا   از سال ۱۹۹۰ میلادی توجه به برنامه های” رشد و تکامل کودکان خردسال ”  تبدیل به یک حرکت  جهانی برای بسیاری از سازمان های بین المللی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه شده است . برنامه های رشد و تکامل کودکان خردسال است برنامه هایی است که به تمام نیازهای […]