دسته: پروژه‌های انجام شده

مربیان سیار در محله ۱۳ آبان

موسسه پژوهشي كودكان دنيا از سال ۱۳۷۶ طرحي با عنوان مربيان سيار در محله ۱۳ ابان در منطقه ۲۰ شهرداري تهران آغاز كرد . در اين برنامه گروهي از كودكان كه امكان حضور در مراكز آموزشي و مهدهاي كودك را نداشتند ، در كوچه ها و پارك هاي محخلي تحت حمايت برنامه هاي آموزشي موسسه […]