کتاب اسباب بازی

ششمین جلد از مجموعه کتاب های مرجع آموزش کودکان خردسال
با خوشحالی خبر انتشار جلد ۶ کتاب های مرجع آموزش کودکان خردسال با عنوان اسباب بازی را به اطلاع می رسانیم.
کتاب اسباب بازی یک کتاب مرجع برای همه مربیان، معلمان و خانواده هایی است که می خواهند به شکل واحد کار و یا پروژه محور با کودکان خود کار کنند.
کتاب اسباب بازی مجموعه بی نظیر از فعالیت ها، ایده ها، اطلاعات و برنامه هایی است که می توان قدم به قدم با کودکان پیش برد.
از این مجموعه به همت موسسه پژوهشی کودکان دنیا تا کنون کتاب های زیر منتشر شده است
جلد اول: آب
جلد دوم: آب نبات
جلد سوم: آتش
جلد چهارم: انسان
جلد پنجم: اتومبیل
و جلد ششم: اسباب بازی
برای تهیه این کتاب با ما تماس بگیرید: ۲۲۲۶۰۲۱۰