نشست همفکری با موضوع کودکان و هوای پاک

از همه سازمان ها، فعالان و گروه های محیط زیستی دعوت می کنیم که در اولین نشست همفکری برای داشتن هوایی پاک و عاری از آلودگی شرکت نمایند.
این برنامه با هدف مشارکت سازمان های مختلف در حمایت از زندگی و حمایت از کودکان و نوجوانان است.
زمان پنج شنبه ۱۲ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۴
جهت حضور و هماهنگی در برنامه خواهشمندیم حتما با ما تماس بگیرید.
۰۹۱۲۵۴۶۷۷۵۲

موسسه پژوهشی کودکان دنیا
شبکه دوستداران کودک