نشست هاي ماهيانه با عنوان:كودكان با نيازهاي ويژه و نقش جامعه ديدن، شناخت، مسئوليت

همکاران گرامی 
نشست  ماه آذر  موسسه کودکان دنیا روز پنج شنبه ۷ آذر در حسینینه ارشاد برگزار می شود
برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل ضمیمه مراجعه فرمایید.

روابط عمومی
موسسه پژوهشی کودکان دنیا

کودکان با نیازهای ویژه و نقش جامعه