نشست نمایندگان گروه‌های جنبش پدر خوب در بهمن ماه ۹۶ در تهران

پس از ماه‌ها فعالیت گروه های جنبش پدر خوب، نشستی با حضور نمایندگان این گروه ها در تهران برگزار خواهدشد.
پیش‌بینی شده‌است که در این نشست ضمن بررسی وضعیت فعالیت های هر منطقه، برای تداوم فعالیت ها در سال ۹۷ همفکری و برنامه ریزی شود.
از نمایندگان گروه های جنبش پدری درخواست می شود جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرند.
۰۹۱۲۴۹۳۱۶۳۸