نشست فصلي مديران انجمن هاي منطقه اي

     همزمان با برگزاري سخنراني ماه آذر نشست فصلي مديران انجمن هاي منطقه اي در تهران برگزار مي شود. از همه مديران انجمن هاي منطقه اي دعوت مي شود تا  در اين نشست  حضور به هم رسانند.
 زمان : پنج شنبه ۱۳ آذر   ساعت ۲ بعد از ظهر
در ضمن  مديران انجمن ها  مي توانند در  برنامه سخنراني ماه آذر  نيز شركت كنند .