موسسه و صلح

        موسسه پژِوهشی کودکان دنیا * یک سازمان مستقل  تحقیقاتی و آموزشی است که در زمینه گسترش برنامه های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال  Early childhood education and development  از سال ۱۹۹۴ در ایران فعالیت       می کند.  این موسسه تا کنون با مشارکت سازمان های مختلف  دولتی ، غیر دولتی و بین المللی  طرح ها و برنامه های مختلفی را به نفع کودکان خردسال در ایران انجام داده است .

     کمک به گسترش کمی و کیفی برنامه های آموزش کودکان خردسال یکی از مهم ترین اهدافی است که این موسسه از ابتدا دنبال کرده است .  در سال ۱۹۹۴ فقط ۵/۱ درصد از کودکان زیر ۷ سال در ایران از برنامه های آموزش پیش دبستانی بهره مند بودند . موسسه به عنوان یک سازمان غیر دولتی فعالیت های متنوعی را انجام داد تا از یک سو هم سیاست گزاران ، قانوان گزاران و سازمان های دولتی را  برای پرداخت به این موضوع حساس و مجاب کند و از سوی دیگر تلاش کرد تا به تربیت نیروهای آموزش دیده ، تهیه منابع و به  معرفی روش های کار با کودکان خردسال در سطح جامعه یاری برساند  . موسسه پژوهشی کودکان دنیا  (DCRI)   علاوه بر این که به توسعه کمی آموزش  کودکان خردسال کمک است ، همواره کوشیده که به جریان های کیفی آموزش نیز توجه کند.**

     در سال ۱۹۹۸ موسسه  سه اصل مهم را  به عنوان سیاست های راهبردی خود اعلام کرد  و از این سال تمامی فعالیت ها و برنامه های موسسه با توجه به این سه اصل  مهم  سازماندهی و برنامه ریزی شدند . این سه اصل عبارتند از :

۱ توجه به برنامه های صلح 

۲ –   آموزش های برابر و بدون تبعیض برای تمامی کودکان

۳ توجه به کودکان با نیازهای ویژه