معرفی کتاب صحبت از مرگ با بچه ها و خانواده ها

“صحبت از مرگ با بچه ها و خانواده ها”. گلندا فردمن. ترجمۀ مهسا خراسانی. ناشر: قطره، ۱۳۸۸.

کتاب صحبت از مرگ با بچه ها و خانواده ها” در مورد قدرت صحبت کردن و گفتار درمانی در درمان بیماری  و شامل افرادی است که با افراد در حال مرگ یا سوگوار در ارتباط­اند و علاقه­مند به کشف و درک وجود خودشان در ارتباط با مرگ و عزاداری­اند، یا مایل به گسترش و تقویت حوزۀ گفت­وگوی احتمالی خود در خصوص مُردن و  عزاداری­اند. نویسنده در این کتاب مثال­های متعددی از کودکان و خانواده­هایی ارائه می­دهد که با صحبت کردن از تجاربی که در مورد مرگ داشتند و از چنگال غصه، انزوا و ترس رها شده­اند. سپس اندیشه­های حاصل از گفتگو در سطح فلسفی بالاتری شرح داده شده است.

*کتاب در کتابخانۀ موسسه پژوهشی کودکان دنیا قابل دسترسی است.