مشارکت بین سازمانی موسسه پژوهشی کودکان دنیا و انجمن حمایت از حقوق کودکان

در هفته‌ای که گذشت (پنج‌شنبه یازدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۷) اعضای هیات مدیره موسسه پژوهشی کودکان دنیا و انجمن حمایت از حقوق کودکان نشستی را در کنار هم برگزار کردند.
این دیدار به منظور گسترش فعالیت‌های مشترک و همکاری بین سازمانی در حمایت از منافع عالی کودکان تشکیل شد.
حمایت از کودکان و فراهم کردن زندگی شایسته برای کودکان نیاز به مشارکت همه گروه‌هایی دارد که خود را نسبت به زندگی کودک مسوول و متعهد می‌دانند.
هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و موسسه پژوهشی کودکان دنیا مشتاقند که دامنه همکاری، همراهی و مشارکت خود را با همه جریان‌هایی که به نفع کودکان فعال هستند، توسعه دهند.