قصه‌گوهای سیار در روستا‌های بابل

گروهی از قصه گوهای خانه قصه و افسانه به روستاهای بابل سفر کردند. برنامه این گروه یک حرکت تعاملی بین قصه گوهای روستایی و قصه گوهای خانه قصه و افسانه بود تا علاوه بر برنامه های قصه گویی به جمع آوری قصه های منطقه بپردازند. در این برنامه ۸ قصه گو به همراه ۴ پژوهشگر در این سفر پژوهشی حضور داشتند.

استقبال مردم و اهالی روستاها از این برنامه تعاملی فوق العاده بود.

گروه قصه گوهای خانه قصه و افسانه امیدوارند که بتوانند برنامه های مشابه ای را در روستاهای مناطق مختلف کشور برگزار کنند. این برنامه با همکاری موسسه خانه سالم بابل برگزار شده است.

علاقه مندان برای همکاری با گروه قصه گوها و همچنین برای دعوت از این قصه گوها برای حضور در روستاهای مختلف کشور می توانند با شماره تلفن ۲۲۲۶۰۶۷۹ تماس بگیرند.