قصه‌های عاشقانه

یکی از برنامه‌های خانه قصه و افسانه تمرکز بر داستان های عاشقانه برای کودکان خردسال و دبستانی است.
داستان های عاشقانه چه در سطح افسانه ها، قصه های عامیانه، قصه های کهن و … گنجینه های ارزشمندی برای کمک به رشد عاطفی کودکان است. موردی که به دلایل مختلف کودکان ما از آن محروم مانده اند.

از سوی دیگر کارشناسان خانه قصه و افسانه می کوشند تا با پیدا کردن نمونه های ارزشمند به معرفی و ترویج افسانه های فوق بپردازند. قابل ذکر است که ادبیات فارسی سرشار از نمونه های فراوان و بی دلیلی از داستان های عاشقانه است که می توان با بازنویسی و بازآفرینی، آن ها را در اختیار کودکان قرار داد.
علاقه مندان برای همکاران با این بخش می توانند با شماره تلفن ۲۲۲۶۰۶۷۹  تماس بگیرند.