فراخوان مقاله نویسی درباره افسانه نخودی

خانه قصه و افسانه وابسته به موسسه پژوهشی کودکان دنیا در نظر دارد مجموعه ای شامل بر نقد،تحلیل و بررسی افسانه نخودی را منتشر کند. بدین منظور از همه کارشناسان، صاحب نظران و علاقمندان دعوت می کنیم، مقاله های خود را تا ۳۱ خرداد ۹۳ به نشانی الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

نشانی الکترونیکی: donyachildren@yahoo.com

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. ۲۲۲۶۰۶۷۹