فراخوان شخصیت پردازی عمونوروز

موسسه پژوهشی کودکان دنیا از همه تصویرگران، طراحان، مجسمه سازان، طراحان گرافیک دعوت می کند تا در برنامه شخصیت پردازی و تصویر سازی عمو نوروز شرکت کنند.

هر هنرمند می تواند آثار خود را با عنوان «عمونوروز» در این فراخوان برای ما بفرستد. از آثار رسیده برای ترویج شخصیت عمو نوروز در برنامه های سال ۱۳۹۳ استفاده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش عمونوروز مراجعه کنید.

فرم مشخصات