فراخوان شخصيت پردازي عمو نوروز تمديد شد

 بنا به درخواست گروه هاي متنوعي از داوطلبان  زمان  شركت در فراخوان  شخصيت پردازي عمو نوروز  تا ۳۰ تير ماه تمديد شد. هنرمندان مي توانند آثار هنري خود را در ارتباط با تصوير سازي و شخصيت پردازي عمو نوروز  به نشاني موسسه پژوهشي كودكان دنيا ارسال كنند

نشاني  موسسه : تهران ، خ وحيد دستگردي ، خ گوي آبادي ، خ پور اردكاني ، خ قره گزلو ، كوچه لاله ، پلاك ۵  – تلفن ۲۲۲۶۰۲۱۰